Umpire Commissie

De Umpire Commissie regelt scheidsrechters bij de Nederlandse kampioenschappen. Regelmatig worden er cursussen georganiseerd en kunnen scheidsrechters meer ervaring opdoen bij internationale toernooien. Naast de umpire zaken zal coaching ook een belangrijk onderdeel zijn binnen de commissie. Niet alleen coaching van scheidsrechters, maar ook coaching van instructeurs (verenigingsleden die bij de verenigingen nieuwe leden gaan coachen) Op deze website van de Technische Commissie kun je informatie vinden over de Nederlandse kampioenschappen. Voor vragen kun je mailen naar het e-mailadres: tc@bowlsnederland.nl. Klachten worden alleen in behandeling genomen wanneer jouw klacht door de vereniging waarvan je lid bent, wordt ingediend bij het bestuur van de NIOBB. (Vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot de Umpire Commissie gericht aan privé e-mailadressen van de vrijwilligers worden niet in behandeling genomen!)

 

Het bestuur heeft de nieuwe leden van de Umpirecommissie (UC)  benoemd.

De commissie bestaat uit: Henry Frost - voorzitter, Frans Roberts - secretariaat, John Ros - lid, Dick Droste - lid.

De voorzitter van de UC gaat een beleid opstellen voor coaching. Niet alleen voor scheidsrechters, maar ook voor coaching van instructeurs bij verenigingen. Hierin zal een meerjarenplan worden beschreven waarbij het doel is te komen tot een voor Nederland optimale situatie., voor zover mogelijk in Nederland. 


Het actuele overzicht van de scheidsrechters per regio is hier beschikbaar.


Dagdeelvergoeding: Op de ALV van 17 december 2016 is door de grote meerderheid besloten om per 1 januari de dagvergoeding af te schaffen. Tevens is de kilometervergoeding verlaagd naar de norm die het NOC*NSF hanteert, namelijk € 0.19

De Dagdeelvergoeding is in 2018 weer opnieuw ingevoerd.


Onderstaande documenten kun je downloaden

Organisatie- en wedstrijdreglement Nederlandse kampioenschappen

- Uitleg setsyeteem

- plaatsing jack

- spelregelboekje uitgave december 2018