Technische Commissie (TC)

Op deze pagina van de Technische Commissie kun je informatie vinden over de Nederlandse kampioenschappen. Voor vragen kun je mailen naar het e-mailadres: tc@bowlsnederland.nl. Klachten worden alleen in behandeling genomen wanneer jouw klacht door de vereniging waarvan je lid bent, wordt ingediend bij het bestuur van de NIOBB. (Vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot de Technische Commissie gericht aan privé e-mailadressen van de vrijwilligers worden niet in behandeling genomen!)

Leden Technische Commissie: Frans Roberts                             Portefeuillehouder NIOBB-bestuur: Jan Reinders.

 

NK's 2019 Algemene ranking

Via deze link kun je de algemene ranking bekijken die is opgemaakt over het jaar 2019. Het overzicht betreft zowel indoor als outdoor. Klik hier voor de ranking van indoor en Hier voor de ranking van outdoor.

01-11-2019 - besluiten en uitgangspunten NK's ALV

Op de ALV van 26 oktober 2019 is er uitgebreid gesproken over de terugloop van deelnemers aan het NK. Er zijn uitgangspunten vastgesteld en besluiten genomen die per 1 november 2019 in gaan. Eventuele benodigde aanpassingen worden in het organisatie- wedstrijdreglement verwerkt. Een bijgewerkte versie komt per 1 april 2020 uit. De uitgangspunten en besluite zijn in één a-viertje samengeavt en de inhoud daarvan kun je HIER lezen.

22-10-2019 - Shortmat reglement NIOBB

Op de ALV van maart 2019 zijn de shortmatspelregels goedkekeurd. 

19-12-2017 - nieuwe aanmeldingsprocedure NK's

Per heden is de aanmeldingsprocedure gewijzigd voor deelname aan NK's. De aanmeldingen lopen niet meer via de verenigingen maar wordt rechtstreeks gedaan door een speler/team. Alle werkzaamheden van de wedstrijdsecretaris en de penningmeester vervallen. De speler of team die de aanmelding verzorgt, is zelf verantwoordelijk voor de aanmelding. De aanmelder ontvangt meteen een bevestiging. Tevens ontvangt de wedstrijdsecretaris van de vereniging een kopie van de aanmelding.  Tijdens de aanmelding dient er meteen via ideal te worden betaald. Via het men "inschrijven NK's"kun je je aanmelden, 

23-06-2017 - vast aantal ends outdoor NK's

De Technische Commissie heeft in overleg met het bestuur besloten om bij de NK's outdoor niet meer op tijd te spelen maar met vast aantal ends. Bij alle disciplines m.u.v. de singles worden in de voorrondes 10 ends gespeeld en in de finalewedstrijden 12 ends. Het aantal ends is gebaseerd op het gemiddelde aantal ends per discipline in 2016. Het betreft een pilot voor dit jaar en daarna wordt er een evaluatie gehouden. 

Het voorstel voor het spelen met vaste ends is bekrachtigd op de laatste ALV, bij de behandeling van wijziging van het organisatie- en wedstrijdreglement. Besloten is dus om na de pilot te evalueren.
 


Reglementen en overigen

Organisatie en wedstrijdreglement Technische Commissie (laatste versie per 1 april 2019)

Nederlandse Shortmat spelregels NIOBB

Uitleg setsysteem

Aanvullende richtlijnen markers instructie

Overzicht kampioenen vanaf 1990 (Met dank aan de Almere Bowls Club, die dit overzicht heeft gemaakt)
Als er bowlsspelers zijn die nog ontbrekende informatie hebben, dan horen we dat graag.


 

© 2017 - 2019 Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond

  • Facebook Social Icon