De Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond is een van de kleinere sportbonden binnen het NOC*NSF. Het bestuur en de dagelijkse leiding berusten dan ook bij vrijwilligers. Bowlsspelers die zich aanmelden bij een van de bij de NIOBB aangesloten verenigingen, worden automatisch lid van de NIOBB. De club betaalt de contributie voor het lid aan de peningmeester van de NIOBB. Eens per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden waarin het bestuur verantwoording voor het gevoerde beleid aflegt en voorstellen ter goedkeuring worden voorgelegd. Naast het NOC*NSF is de NIOBB ook aangesloten bij World Bowls, de overkoepelende organisatie voor internationale bowlsbonden.
 
Namens het bestuur zijn de Technische Commissie, Topsport Commissie en Umpire Commissie actief met het organiseren van diverse toernooien, zoals het Nederlands Kampioenschap Indoor en Outdoor in de diverse disciplines van de bowlssport en de selectie en uitzending van spelers naar internationale wedstrijden. De Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond is verdeeld in de regio's Oost, West en Zuid.